รายชื่อบริษัทประกันที่ธนาคารเปิดเผยข้อมูล

รายชื่อบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยที่ธนาคารมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการจัดหา ผลิตภัณฑ์ และบริการให้แก่ท่าน และ/หรือที่ท่านอนุญาตให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่
1. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ที.ซี.อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ เซอร์วิส จำกัด
5. บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา