เกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหาร

นายวานิช ไชยวรรณ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร
นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
ประธานกรรมการ
 
นายธีระพล ปุสสเด็จ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
นายศิริชัย สาครรัตนกุล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
นายจำนงค์ วัฒนเกส
กรรมการอิสระ
นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
กรรมการ
นายตัน จุน-ฮง
กรรมการ และกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
นายวิญญู ไชยวรรณ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
นายธีระพล ปุสสเด็จ ประธานกรรมการ
นายศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการ
Mr. Stephen Tirador Briones กรรมการ
นายรงค์ หิรัญพานิช เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
นายศิริชัย สาครรัตนกุล ประธานกรรมการ
Mr. Tan Choon-Hong กรรมการ
Mr. Stephen Tirador Briones กรรมการ
นางสาวพัฒนจิตต์ วรพิสิษฐ์ เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายวิญญู ไชยวรรณ ประธาน
Mr. Roy Agustinus Gunara รองประธาน
นายพิชาติ รุ่งวรโศภิต กรรมการ
นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน์ กรรมการ
นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ
Mr. Christopher Chan กรรมการ
นางสาวอัจฉรา เรืองฉาย กรรมการ
นายนาธัส กฤตวรานนท์ กรรมการ
นายดุลยวิทย์ อินทปันตี กรรมการ
นางบงกช ศิริวัลลภ เลขานุการ
คณะเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร
นายวิญญู ไชยวรรณ ประธาน
Mr. Roy Agustinus Gunara รองประธาน
นายพิชาติ รุ่งวรโศภิต กรรมการ
นายกมลภู ปาลิภาพงศ์ กรรมการ
นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน์ กรรมการ
นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ
Mr. Christopher Chan กรรมการ
นายนาธัส กฤตวรานนท์ กรรมการ
นางบงกช ศิริวัลลภ เลขานุการ
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา