ประกาศธนาคาร

ประจำปี พ.ศ. 2565 (2022)

ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 13/2565 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 12/2565 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 11/2565 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 10/2565 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 9/2565 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 8/2565 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 7/2565 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 6/2565 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 5/2565 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 4/2565 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 3/2565 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 2/2565 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 9 มีนาคม 2565 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 1/2565 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ประจำปี พ.ศ. 2564 (2021)

ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 15/2564 (ตารางที่1) เริ่มใช้วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 14/2564 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 13/2564 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 12/2564 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 11/2564 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 10/2564 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 9/2564 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 8/2564 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 7/2564 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 6/2564 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 5/2564 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 4/2564 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 9 เมษายน 2564 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 3/2564 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 11 มีนาคม 2564 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 2/2564 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 1/2564 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 2 มกราคม 2564 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ประจำปี พ.ศ. 2563 (2020)

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 13/2563 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 12/2563 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 11/2563 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 17 กันยายน 2563 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 10/2563 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 9/2563 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 8/2563 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 7/2563 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 6/2563 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 5/2563 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 24 เมษายน 2563 ฉบับแก้ไข ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 5/2563 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 24 เมษายน 2563 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 4/2563 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 14 มีนาคม 2563 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 3/2563 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 7 มีนาคม 2563 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 2/2563 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 1/2563 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 15 มกราคม 2563 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ประจำปี พ.ศ. 2562 (2019)

ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 14-2562 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 13-2562 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 12-2562 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 11-2562 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 10-2562 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 6 กันยายน 2562 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 9-2562 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 8-2562 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 7-2562 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 6-2562 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 25 เมษายน 2562 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 5-2562 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 15 มีนาคม 2562 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 4-2562 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 1 มีนาคม 2562 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 3-2562 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 2-2562 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 1-2562 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2562 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ประจำปี พ.ศ. 2561 (2018)

ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 12-2561 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 11-2561 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 10-2561 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 9-2561 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 11 สิงหาคม 2561 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 8-2561 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 7-2561 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 6-2561 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 5-2561 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 4-2561 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 20 เมษายน 2561 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 3-2561 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 1 มีนาคม 2561 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 2-2561 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 26 มกราคม 2561 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 1-2561 (ตารางที่ 1) เริ่มใช้วันที่ 16 มกราคม 2561 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ประจำปี พ.ศ. 2560 (2017)

ประกาศ ตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ครั้งที่ 8/2560) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ ตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ครั้งที่ 7/2560) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ ตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ครั้งที่ 6/2560) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ ตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ครั้งที่ 5/2560) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2560 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ ตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ครั้งที่ 4/2560) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2560 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ ตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ครั้งที่ 3/2560) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ ตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ครั้งที่ 2/2560) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ ตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ครั้งที่ 1/2560) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2559 (2016)

ประกาศ ตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ครั้งที่ 11/2559) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ ตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ครั้งที่ 10/2559) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ ตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ครั้งที่ 9/2559) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ ตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ครั้งที่ 8/2559) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2559 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ ตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ครั้งที่ 7/2559) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ ตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ครั้งที่ 6/2559) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ ตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ครั้งที่ 5/2559) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ ตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ครั้งที่ 4/2559) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2559 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 3/2559) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 2/2559) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 1/2559) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2558 (2015)

ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 19/2558) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 18/2558) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 17/2558) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 16/2558) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 15/2558) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 14/2558) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 13/2558) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 12/2558) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 11/2558) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2558 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 10/2558) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 9/2558) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 8/2558) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 7/2558) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2558 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 6/2558) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2558 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 5/2558) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 4/2558) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 3/2558) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 2/2558) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 1/2558) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2557 (2014)

ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 5/2557) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 4/2557) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2557 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 3/2557) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2557 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 2/2557) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 1/2557) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2557 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2556 (2013)

ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 8/2556) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 7/2556) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2556 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 6/2556) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2556 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 5/2556) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2556 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 4/2556) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 3/2556) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 2/2556) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 1/2556) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2555 (2012)

ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 4/2555) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2555 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 3/2555) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2555 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 2/2555) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 1/2555) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2555 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2554 (2011)

ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 9/2554) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2554 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงิยฝาก (ครั้งที่ 8/2554) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2554 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงิยฝาก (ครั้งที่ 8/2554) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2554 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 6/2554) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2554 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 5/2554) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 4/2554) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2554 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 3/2554) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2554 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 2/2554) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 1/2554) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2553 (2010)

ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 9/2553) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2553 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 8/2553) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2553 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 7/2553) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2553 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 6/2553) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 5/2553) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 4/2553) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 3/2553) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2553 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 2/2553) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 1/2553) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2553 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา