บริการอื่นๆ

บริการไทยเครดิต พร้อมเพย์

 

บริการที่จะช่วยให้คุณรับโอนเงินได้สะดวกมากขึ้น โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชี เพียงแค่คุณลงทะเบียนผูกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน กับบัญชีเงินฝากของคุณ คุณก็จะสามารถใช้เลขบัตรประจำประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่แทนเลขที่บัญชีเงินฝากของคุณ

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร
  • สมุดบัญชีเงินฝากที่ที่ต้องการลงทะเบียน โดยมีบัญชีเงินฝากที่สามารถลงทะเบียนได้ดังนี้
    - บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน : กระแสรายวัน กระแสรายวันเพิ่มค่า
    - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ออมทรัพย์ ออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ Plus account one Plus Hi
  • บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด
  • หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ต้องการลงทะเบียน (กรณีลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือ)
วิธีการลงทะเบียน
    • สมัครได้ด้วยตนเองที่สาขาธนาคาร ของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ทั้ง 20 สาขา (คลิกเพื่อตรวจสอบที่ตั้งสาขา) ตามวิธีการต่อไปนี้
ลงทะเบียนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
เอกสารประกอบการลงทะเบียน
      • บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด
      • สมุดบัญชีเงินฝากที่ต้องการลงทะเบียน
ขั้นตอนการลงทะเบียน
      • แจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่ธนาคาร
      • รับใบคำขอลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่ฯ
      • ลูกค้าลงนามในช่อง “ลงทะเบียน”
      • เสร็จสิ้นการลงทะเบียน
ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
เอกสารประกอบการลงทะเบียน
      • บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด
      • สมุดบัญชีเงินฝากที่ต้องการลงทะเบียน
      • หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ต้องการลงทะเบียน
      • หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ถ้ามี)
ขั้นตอนการลงทะเบียน
    • แจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่ธนาคาร
    • แสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ถ้ามี)
    • ตรวจสอบสิทธิความเป็นเจ้าของผ่านระบบ USSD
    • แจ้ง OTP ที่ได้รับกับเจ้าหน้าที่ฯ
    • รับใบคำขอลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่ฯ
    • ลูกค้าลงนามในช่อง “ผู้ลงทะเบียน”
    • เสร็จสิ้นการลงทะเบียน
จะเริ่มลงทะเบียน ได้เมื่อไหร่?
  • ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
เงื่อนไขอื่นๆ
  • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ต้องการลงทะเบียนจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับเจ้าของบัญชี
  • บัญชีเงินฝากที่ใช้บริการ ไทยเครดิต พร้อมเพย์ จะต้องมีสถานะใช้บริการเป็นปกติ และไม่เป็นบัญชีร่วม
  • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถลงทะเบียนเพื่อผูกกับบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ห้ามใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เคยลงทะเบียนบริการ พร้อมเพย์แล้ว ลงทะเบียนซ้ำอีก ยกเว้นในกรณีที่ได้ยกเลิกบริการพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นๆ แล้ว)
  • บัญชีเงินฝาก 1 บัญชี สามารถผูกได้ไม่เกิน 3 หมายเลข
    - หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
    - หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขที่ 1
    - หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขที่ 2
  • หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูล รายละเอียดใดๆ รวมไปถึงการยกเลิกบริการ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สาขาธนาคาร ทั้ง 21 สาขา (คลิกเพื่อตรวจสอบที่ตั้งสาขา)

 

ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา