บริการอื่นๆ

บัตรฝากเงินทันใจ

ด้วยบริการ “บัตรฝากเงินทันใจ” ที่เพิ่มความสะดวกให้คุณในการฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์ และประเภทเงินฝากปลอดภาษี ได้ที่ทำการไปรษณีย์ไทย ทั่วประเทศ ด้วยบัตรฝากเงินทันใจ มีขั้นตอนการฝากเงินง่ายๆ ดังนี้

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
 • ยื่นบัตรฝากเงินทันใจ ไม่ต้องกรอกเอกสารใดๆ และเงินสดที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย 
 • ฝากเงินได้จำนวนสูงสุดต่อรายการไม่เกิน 45,000 บาท และสูงสุดต่อบัญชีได้ 90,000 บาทต่อวัน
 • รับบัตรพร้อมใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์
 • ฝากแล้วเข้าบัญชีทันที
 • สามารถใช้บริการตามวันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ www.thailandpost.co.th/un/search_office
 • อัตราค่าบริการ 15 บาท/รายการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะเรียกเก็บจากผู้นำฝากโดยตรง
ประเภทเงินฝากปลอดภาษี
 • ให้บริการบัตรฝากเงินทันใจสำหรับยอดฝากตั้งแต่ 5,000 บาท /รายการ ขึ้นไป
 • ฝากเงินตามจำนวนที่ระบุหน้าบัตร เพียงเดือนละ 1 รายการ
 • ยื่นบัตรฝากเงินทันใจ ไม่ต้องกรอกเอกสารใดๆ และเงินสดที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย (ฟรีค่าธรรมเนียม)
 • รับบัตรพร้อมใบรับเงินจากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์
 • ฝากแล้วเข้าบัญชีทันที
 • สามารถใช้บริการตามวันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ www.thailandpost.co.th/un/search_office
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา