TCR Bank

บริการเช่าตู้นิรภัย

มั่นใจ…สินทรัพย์ปลอดภัยกว่าที่เคย ด้วยบริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการฝากของมีค่า หรือ เอกสารสำคัญไว้กับธนาคาร เพื่อความปลอดภัยจากการโจรกรรม ธนาคารได้จัดทำ กุญแจพิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้า พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าเช่าตู้นิรภัยต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • ตู้ขนาดเล็ก 3x10 นิ้ว ปีละ 1,500 บาท
 • ตู้ขนาดกลาง 5x10 นิ้ว 2,000 บาท 
 • ตู้ขนาดใหญ่ 10x10 นิ้ว 4,000 บาท
ค่ามัดจำกุญแจ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • 4,500 บาท
ค่าบริการเปิดตู้นิรภัยที่เช่าเกินกว่า 120 ครั้ง ภายใน 1 ปี 
 • ชำระเพิ่มอีก 1 เท่าของราคาค่าเช่า
เงื่อนไขในการให้บริการ
 • สำหรับ ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลทั่วไปเท่านั้น
 • ผู้ขอใช้บริการต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทใดประเภทหนึ่งกับธนาคาร โดยมียอดเงินฝาก ณ วันทำสัญญาไม่น้อยกว่า 200,000 บาท
 • ผู้ขอใช้บริการต้องทำหนังสือยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีจากบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน เพื่อใช้หักค่าธรรมเนียมรายปีกับธนาคาร

สาขาที่ให้บริการ

 • สำนักธุรกิจรัชดาภิเษก 123 ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. โทร 0 2697 5300
 • สำนักธุรกิจเยาวราช เลขที่ 222 - 224 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100  โทร 0-2222-3760-1, 0-2222-3180-1
 • สาขาศรีนครินทร์ ชั้น 2 ห้องเลขที่ 2 C001 เลขที่ 61 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 0-2787-1724, 0-2787-1725-6

ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS