TCR Bank

บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT)

บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT)
บริการโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านตู้เอทีเอ็ม และเคาน์เตอร์ของธนาคาร ไม่ว่าจะโอนเงินให้ครอบครัว เพื่อน หรือใครๆ ระหว่างธนาคาร บริการโอนทันใจสามารถให้ท่านโอนเงินไปยังบัญชีของธนาคารอื่นทั่วประเทศได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ผู้รับโอนสามารถเบิกถอนเงินได้ทันที
บริการโอนทันใจ เปิดให้บริการทุกวันที่ตู้เอทีเอ็มทุกเครื่อง 24 ชั่วโมงของทุกวัน และทุกสาขาของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 
โอนทันใจ ผ่านตู้เอทีเอ็ม สามารถโอนเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อรายการ ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินในบัตรเอทีเอ็มแต่ละประเภทของธนาคาร  ท่านสามารถโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มไปยังธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ถึง 17 แห่งที่ให้บริการ
โอนทันใจ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร สามารถโอนเงินสดไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายการ ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน
ท่านสามารถโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ถึง 11 แห่ง* ที่ให้บริการ ดังนี้

  • ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย
  • ธนาคารไทยธนาคาร ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารธนชาต
  • ธนาคารยูโอบี ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

 *หมายเหตุ 

 ธนาคารจะแจ้งให้ทราบ หากมีธนาคารพาณิชย์อื่นร่วมให้บริการเพิ่มเติม
 อัตราค่าธรรมเนียมบริการโอนทันใจ ตามประการธนาคารเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมด้านเงินฝาก

IT MX ICAS ICAS