TCR Bank

บริการโอนเงินผ่านบาทเนต

บริการโอนเงินผ่านบาทเนต
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยสูง คุณไม่จำเป็นต้องนำเงินสดจำนวนมาก เดินทาง เพื่อทำการโอนที่ธนาคารอีกต่อไป เพราะวันนี้คุณสามารถโอนเงินจากบัญชีที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อทำรายการโอนเงินระบบบาทเนตได้ทันที

โอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวน เหมาะสำหรับการโอนเงินมูลค่าสูงสุดที่ต้องการให้ผู้รับได้รับเงินทันที เปิดบริการ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 - 13.00 น. (หากมาใช้บริการหลังเวลา 13.00 น. ธนาคารจะทำการโอนเงินในวันทำการถัดไป)

ระยะเวลาในการดำเนินการในฐานะธนาคารผู้สั่งโอน

  • เพียง 90 นาที (ตั้งแต่ลูกค้าเข้ามาแจ้งสั่งโอนเงิน และธนาคารสามารถตัดเงินจากบัญชีที่แจ้งได้ จนถึงเมื่อเงินโอนเข้าบัญชีของธนาคารผู้รับโอนที่เปิดไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย)
ระยะเวลาในการดำเนินการในฐานะธนาคารผู้รับโอน
  • เพียง 60 นาที  (ตั้งแต่ธนาคารผู้รับโอนได้รับข้อมูลการโอนเงินเข้ามาในบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย จนถึง เมื่อทำการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินปลายทางเสร็จเรียบร้อ
ค่าธรรมเนียม
  • ตามประกาศของธนาคาร
รายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม

 

ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS