TCR Bank

บริการเรียกเก็บเช็คต่างจังหวัด (BC-3D)

 บริการเรียกเก็บเช็คต่างจังหวัด (BC-3D)

เช็คหลากสาขา…บริการเรียกเก็บเช็คต่างจังหวัดเอาอยู่

ด้วยบริการเรียกเก็บเช็คต่างจังหวัดเพียงบริการเดียว…ให้คุณสะดวกกว่าที่เคย ด้วยบริการการนำฝากเช็คเพื่อส่งเรียกเก็บภายในประเทศ ด้วยการนำเช็คต่างจังหวัด รวมทั้งเช็คลงวันที่ล่วงหน้า ฝากเรียกเก็บผ่านทุกสาขาของธนาคาร โดยธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีตามที่บริษัทระบุไว้โดยอัตโนมัติ เพื่อคุณและบริษัทสามารถบริหารเงินทุนภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมช่วยเสริมสภาพคล่อง ลดความเสี่ยงของธุรกิจ หมดกังวลด้วยธนาคารรับภาระในการดูแลรักษาเช็คที่ลงวันที่ล่วงหน้าในที่ที่ปลอดภัย

 เงื่อนไข

ลูกค้าที่มีบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวันของธนาคาร สามารถสมัครใช้บริการได้

ค่าธรรมเนียม

0.1% ของจำนวนเงินตามหน้าเช็ค (ขั้นต่ำ 10 บาท ต่อรายการ)

 

ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS