TCR Bank

ข่าวสารธนาคาร

เปิดสาขา สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สุราษฎร์ธานี
วันที่โพส : 9 พฤษภาคม 2557
คุณรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างเป็นทางการ เมื่อวันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2557
อ่านต่อ   >>
ประกาศขายทอดตลาดทองคำ ครั้งที่ 08/2557
วันที่โพส : 29 เมษายน 2557
ด้วยธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)จะทำการขายทอดตลาดทองคำในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. ให้กับบุคคลทั่วไปโดยการประมูลด้วยวาจา
อ่านต่อ   >>
ประกาศขายทอดตลาดทองคำ ครั้งที่ 06/2557
วันที่โพส : 10 เมษายน 2557
ด้วยธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)จะทำการขายทอดตลาดทองคำในวันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ให้กับบุคคลทั่วไปโดยการประมูลด้วยวาจา
อ่านต่อ   >>
ประกาศขายทอดตลาดทองคำ ครั้งที่ 05/2557
วันที่โพส : 26 มีนาคม 2557
ด้วยธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)จะทำการขายทอดตลาดทองคำในวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ให้กับบุคคลทั่วไปโดยการประมูลด้วยวาจา
อ่านต่อ   >>
ประกาศขายทอดตลาดทองคำ ครั้งที่ 04/2557
วันที่โพส : 18 กุมภาพันธ์ 2557
ด้วยธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)จะทำการขายทอดตลาดทองคำในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. ให้กับบุคคลทั่วไปโดยการประมูลด้วยวาจา
อ่านต่อ   >>
ประกาศขายทอดตลาดทองคำ ครั้งที่ 03/2557
วันที่โพส : 4 กุมภาพันธ์ 2557
ด้วยธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)จะทำการขายทอดตลาดทองคำในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. ให้กับบุคคลทั่วไปโดยการประมูลด้วยวาจา
อ่านต่อ   >>
ประกาศขายทอดตลาดทองคำ ครั้งที่ 02/2557
วันที่โพส : 16 มกราคม 2557
ด้วยธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)จะทำการขายทอดตลาดทองคำในวันที่ 17 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น. ให้กับบุคคลทั่วไปโดยการประมูลด้วยวาจา
อ่านต่อ   >>
แจ้งย้ายสาขารามอินทรา
วันที่โพส : 8 มกราคม 2557
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ได้ย้ายที่ทำการ สาขารามอินทรา ศุูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ จาก ชั้นที่2 ไปยัง ชั้นที่1 ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 57 เป็นต้นไป
อ่านต่อ   >>
ประกาศขายทอดตลาดทองคำ ครั้งที่ 19/2556
วันที่โพส : 19 ธันวาคม 2556
ด้วยธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)จะทำการขายทอดตลาดทองคำในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น. ให้กับบุคคลทั่วไปโดยการประมูลด้วยวาจา
อ่านต่อ   >>
ประกาศขายทอดตลาดทองคำ ครั้งที่ 18/2556
วันที่โพส : 28 พฤศจิกายน 2556
ด้วยธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)จะทำการขายทอดตลาดทองคำในวันที่ 06 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น. ให้กับบุคคลทั่วไปโดยการประมูลด้วยวาจา
อ่านต่อ   >>
ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.50 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.80 %
บัตรเงินฝาก
-
MLR
8.52 %
MOR
8.90 %
MRR
9.10 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS