TCR Bank

ข่าวสารธนาคาร

ประกาศขายทอดตลาดทองคำ ครั้งที่ 10/2556
วันที่โพส : 8 สิงหาคม 2556
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)จะทำการขายทอดตลาดทองคำรูปพรรณ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. ให้กับบุคคลทั่วไปโดยการประมูลด้วยวาจา
อ่านต่อ   >>
ประกาศขายทอดตลาดทองคำ ครั้งที่ 009/2556
วันที่โพส : 25 กรกฎาคม 2556
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)จะทำการขายทอดตลาดทองคำรูปพรรณ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. ให้กับบุคคลทั่วไปโดยการประมูลด้วยวาจา
อ่านต่อ   >>
ประกาศขายทอดตลาดทองคำ ครั้งที่ 008/2556
วันที่โพส : 18 กรกฎาคม 2556
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)จะทำการขายทอดตลาดทองคำรูปพรรณ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 น. ให้กับบุคคลทั่วไปโดยการประมูลด้วยวาจา
อ่านต่อ   >>
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวไทยเครดิต
วันที่โพส : 5 กรกฎาคม 2556
พบกับ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ในงาน Bangkok Post Job Fair ที่บูธ R39 อาคารเอเทรียมฮออล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 5-6 กรกรฎาคม 2556 เวลา 10.00-20.00น.
อ่านต่อ   >>
ประกาศขายทอดตลาดทองคำ ครั้งที่ 007/2556
วันที่โพส : 4 กรกฎาคม 2556
ประกาศขายทอดตลาดทองคำ ครั้งที่ 007/2556 ด้วยวาจา วันที่ 5 ก.ค. 2556 เวลา 13.00 น.
อ่านต่อ   >>
ประกาศขายทอดตลาดทองคำ ครั้งที่ 006/2556
วันที่โพส : 19 มิถุนายน 2556
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)จะทำการขายทอดตลาดทองคำรูปพรรณ จำนวน 289 รายการ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. ให้กับบุคคลทั่วไปโดยการประมูลด้วยวาจา
อ่านต่อ   >>
ประกาศขายทอดตลาดทองคำ ครั้งที่ 005/2556
วันที่โพส : 30 พฤษภาคม 2556
ด้วยธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)จะทำการขายทอดตลาดทองคำรูปพรรณ จำนวน 101 รายการ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. ให้กับบุคคลทั่วไปโดยการประมูลด้วยวาจา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
อ่านต่อ   >>
ประกาศขายทอดตลาดทองคำ ครั้งที่ 004/2556
วันที่โพส : 30 เมษายน 2556
ด้วยธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)จะทำการขายทอดตลาดทองคำรูปพรรณ จำนวน 84 รายการ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น. ให้กับบุคคลทั่วไปโดยการประมูลด้วยวาจา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
อ่านต่อ   >>
ประกาศขายทอดตลาดทองคำ ครั้งที่ 003/2556
วันที่โพส : 2 เมษายน 2556
ด้วยธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)จะทำการขายทอดตลาดทองคำรูปพรรณ จำนวน 67 รายการ ในวันที่ 5เมษายน 2556 เวลา 13.30 น. ให้กับบุคคลทั่วไปโดยการประมูลด้วยวาจา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
อ่านต่อ   >>
ประกาศขายทอดตลาดทองคำ ครั้งที่ 002/2556
วันที่โพส : 26 กุมภาพันธ์ 2556
ด้วยธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)จะทำการขายทอดตลาดทองคำรูปพรรณ จำนวน 56 รายการ ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 น. ให้กับบุคคลทั่วไปโดยการประมูลด้วยวาจา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
อ่านต่อ   >>
ออมทรัพย์
0.50 - 2.20 %
ประจำ
1.50 - 1.90 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
3.10 %
บัตรเงินฝาก
2.00 - 2.15 %
MLR
8.62 %
MOR
9.00 %
MRR
9.10 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS