TCR Bank

ข่าวสารธนาคาร

ไทยเครดิตฯ เปิดสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ทุ่งสง
วันที่โพส : 7 กรกฎาคม 2558
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ทำพิธีเปิดสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ทุ่งสง นำทีมโดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ธนาคาร ท่ามกลางสายโปรยปรายลงมาต้อนรับ
อ่านต่อ   >>
ไทยเครดิตเชื่อมั่นศักยภาพหมอ ผลักดันสินเชื่อแพทย์ต่อเนื่อง
วันที่โพส : 3 กรกฎาคม 2558
ยังคงเป็นแคมเปญที่ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับ “สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์” ที่เปิดโอกาสให้แพทย์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกร ยื่นขอกู้เพื่อเริ่มต้นธุรกิจใหม่
อ่านต่อ   >>
ไทยเครดิตฯ เปิดสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อรัญประเทศ
วันที่โพส : 3 กรกฎาคม 2558
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย นำทีมโดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ธนาคาร ทำพิธีเปิด สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อรัญประเทศ ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558
อ่านต่อ   >>
ไทยเครดิตฯ เปิดสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สระบุรี
วันที่โพส : 25 มิถุนายน 2558
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย นำทีมโดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ธนาคาร ทำพิธีเปิด สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สระบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558
อ่านต่อ   >>
ไทยเครดิตฯ เปิดสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ชัยภูมิ
วันที่โพส : 19 มิถุนายน 2558
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ทำพิธีเปิดสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ชัยภูมิ นำทีมโดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ธนาคาร
อ่านต่อ   >>
ประกาศขายทอดตลาดทองคำครั้งที่08/2558
วันที่โพส : 16 มิถุนายน 2558
ด้วยธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จะทำการขายทอดตลาดทองคำในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. ให้กับบุคคลทั่วไปโดยการประมูลด้วยวาจา
อ่านต่อ   >>
เปิดแล้ว!! สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พัทลุง
วันที่โพส : 16 มิถุนายน 2558
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย นำทีมโดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ธนาคาร ทำพิธีเปิด สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พัทลุง เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา
อ่านต่อ   >>
เปิดแล้ว!! สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย จันทบุรี
วันที่โพส : 26 พฤษภาคม 2558
เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ทำพิธีเปิด สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย จันทบุรี นำทีมโดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ธนาคาร
อ่านต่อ   >>
ไทยเครดิตฯ เปิดสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อุบลราชธานี
วันที่โพส : 21 พฤษภาคม 2558
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ได้ทำการเปิด สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อุบลราชธานี นำทีมโดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ธนาคาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา
อ่านต่อ   >>
เปิดแล้ว-สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย-บางสะพาน
วันที่โพส : 18 พฤษภาคม 2558
คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บางสะพาน เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา
อ่านต่อ   >>
ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.50 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.52 %
MOR
8.90 %
MRR
9.10 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS