TCR Bank

ร่วมงานกับเรา


อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อทาง e-mail : recruitment@tcrbank.com
 


ลำดับ
ตำแหน่ง
ส่วน
ฝ่าย
อัตรา
1
ผู้ชำนาญการอาวุโสสอบทานสินเชื่อ (Credit Review)
สอบทานสินเชื่อ
บริหารความเสี่ยง
5
รายละเอียดเพิ่มเติม
  

โอกาสในความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่ 

 

เริ่มต้นที่นี่ เติบโตไปพร้อมกัน 

 

 

 

โอกาส ที่คุณ จะได้รับ จากไทยเครดิต:

 

ได้ทำงานประจำมีความมั่นคง มีความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path ที่ชัดเจน เติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและธนาคาร ได้รับผลตอบแทนที่จูงใจตามความสามารถ การฝึกอบรม เรียนรู้ พัฒนาทักษะใหม่ๆ สัมผัสประสบการณ์จริงในการวางแผนและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า 

 

 

ลักษณะงาน

- สอบทานความถูกต้อง ของ เอกสาร/นิติกรรมสัญญาและเงื่อนไขในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ

- พิจารณาการผ่อนชำระตามเงื่อนไข ความเหมาะสมของการจัดชั้นหนี้และการกันสำรอง

 

- สอบทานการอนุมัติของลูกค้าตามแผนการสอบทาน

 - จัดทำสรุป เพื่อประกอบการทำข้อมูล และ รายงาน สรุปอำนาจอนุมัติด้านสินเชื่อ

 

 

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ เศรษศาสตร์ บัญชี สังคมศาสตร์

- มีประสบการณ์ด้านการสอบทานสินเชื่อ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

- ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการการให้สินเชื่อ

- สามารถใช้งาน Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

 

 

 ส่งประวัติการทำงานมาได้ที่recruitment@tcrbank.com 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

งานทรัพยากรบุคคล 02-697-5300 ต่อ 2213,3688,2228

 

มือถือ 088-088-5082

 

 

 

 

 
2
เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต (Credit Advisor) ประจำสาขา ราชบุรี,สมุทรสาคร,ตลาดสดแม่เหียะ,ถนนจันทรน์,พระราม 2 ,หนองแขม,ปากเกร็ด,เยาวราช,ปิ่นเกล้า-สายใต้,พาหุรัด,ศิริราช,มีนบุรี,ลาดกระบัง,สุขุมวิท 101/1,อ้อมใหญ่,บางใหญ่,ปทุมธานี,รังสิต,สรงประภา,ห
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย
40
รายละเอียดเพิ่มเติม
  

โอกาสในความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่ 

 

เริ่มต้นที่นี่  เติบโตไปพร้อมกัน 

 

สำหรับ นักศึกษาจบใหม่ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. ขึ้นไป 

 

โอกาส ที่คุณ จะได้รับ จากไทยเครดิต:

ได้ทำงานประจำมีความมั่นคง  มีความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path ที่ชัดเจน เติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและธนาคาร  

ได้รับผลตอบแทนที่จูงใจตามความสามารถ 

การฝึกอบรม เรียนรู้ พัฒนาทักษะใหม่ๆ 

 สัมผัสประสบการณ์จริงในการวางแผนและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า 

 

คุณสมบัติ :

- นักศึกษาจบใหม่ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. ขึ้นไป 

- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แค่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ และปรับตัว กับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 

- ผลการเรียนดีหรือทำกิจกรรมระหว่างศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft office ,

   Mobile Application

- มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบสูง 

- มีทักษะด้านการขาย มีใจให้บริการ 

- มีทักษะการสื่อสาร เจรจาต่อรอง และติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี 

- ชอบงานที่ท้าทาย  และมุ่งมั่นในความสำเร็จ      

 

รายละเอียดงาน:

 

- ขยายฐานสินเชื่อลูกค้ารายย่อยเพื่อประกอบอาชีพ (นาโนไฟแนนซ์ 

- นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ รักษาความสัมพันธ์

   กับลูกค้าปัจจุบัน เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ  

- วิเคราะห์และอำนวยสินเชื่อ โดยคำนึงถึงความเสี่ยง และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และระเบียบที่ธนาคารกำหนด  

- รับชำระหนี้จากลูกค้าถึงสถานประกอบการ ตามเวลากำหนดที่นัดหมาย และติดตามให้ลูกค้ามาชำระหนี้ ตามกำหนดเวลา 

- ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้าในความดูแล (Portfolio) เพื่อการให้บริการที่ดี และประเมินความเสี่ยงของลูกค้า  

- การทำงานส่วนใหญ่จะออกไปพบลูกค้าที่สถานประกอบการของลูกค้าเป็นหลัก  

 

 

***ผู้สมัครที่รับคัดเลือกทั้งหมด จะได้รับการฝึกอบรมจากธนาคารในงานดังกล่าวข้างต้น ก่อนปฎิบัติงานจริง***          

 

 

ส่งประวัติการทำงานมาได้ที่recruitment@tcrbank.com 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

งานทรัพยากรบุคคล 02-697-5300 ต่อ 3688,2213,2228

 

มือถือ 080-088-5082

 

 

 

 

 

 

 
3
เจ้าหน้าที่ธนกิจ (Teller) ประจำสาขาในกรุงเทพฯ
บริหารเครือข่ายสาขา
20
รายละเอียดเพิ่มเติม
  

โอกาสในความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่ 

 

เริ่มต้นที่นี่ เติบโตไปพร้อมกัน 

 

 

 

โอกาส ที่คุณ จะได้รับ จากไทยเครดิต:

 

ได้ทำงานประจำมีความมั่นคง มีความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path ที่ชัดเจน เติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและธนาคาร ได้รับผลตอบแทนที่จูงใจตามความสามารถ การฝึกอบรม เรียนรู้ พัฒนาทักษะใหม่ๆ 

สัมผัสประสบการณ์จริงในการวางแผนและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า 

 

ลักษณะงาน :

  

·  บริการรับฝาก ถอน โอนเงินการขอใช้และยกเลิกบัตร ATM

·  บริการรับชำระหนี้ จ่ายเงินกู้ยืม ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าภาษีต่าง ๆ

·  รวบรวม แยกประเภทสลิปและเอกสารทางบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีประจำวัน

·  บันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ และปิดยอดบัญชีเพื่อจัดทำงบทดลองประจำวัน (Daily Trial Balance)

·  อำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษาแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร

·  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ :

 

- เพศชาย/หญิง
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ ในสถาบันการเงินและด้านการนำเสนอสินเชื่อ

- มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานขาย

 - มีความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกรรมของธนาคาร 

- บุคลิกภาพดี สุภาพ รักงานบริการ 

- มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ

 

 

 

ส่งประวัติการทำงานมาได้ที่recruitment@tcrbank.com 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

งานทรัพยากรบุคคล 02-697-5300 ต่อ ,2213,3688,2228

 

มือถือ 080-088-5082

 

 

 

 

4
ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager)
สำนักงานใหญ่(รัชดาภิเษก)
สินเชื่อธุรกิจรายย่อย
20
รายละเอียดเพิ่มเติม

 เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager)

 

ลักษณะงาน

 

- กำหนดแผนการตลาดสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย

- เสนอสินเชื่อ และประกัน MRTA ให้แก่ลูกค้ากลุ่มเจ้าของธุรกิจรายย่อย

- รักษาความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้าปัจจุบัน ให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า

  สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่เพื่อขยายโอกาสในการทำธุรกิจ

- ทำการตลาดให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

 

 

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์

  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ ในสถาบันการเงินและด้านการนำเสนอสินเชื่อ

- มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานขาย

 

 
 

ส่งประวัติการทำงานมาได้ที่recruitment@tcrbank.com 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

งานทรัพยากรบุคคล 02-697-5300 ต่อ 3688,2213,2228

 

มือถือ 088-088-5082

 

 

 

 

 

 
5
ผู้จัดการเครือข่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ (Branch Manager)
พัฒนาธุรกิจใหม่
5
รายละเอียดเพิ่มเติม
  

โอกาสในความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่ 

 

เริ่มต้นที่นี่ เติบโตไปพร้อมกัน 

 

 

 

โอกาส ที่คุณ จะได้รับ จากไทยเครดิต:

 

ได้ทำงานประจำมีความมั่นคง มีความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path ที่ชัดเจน เติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและธนาคาร ได้รับผลตอบแทนที่จูงใจตามความสามารถ การฝึกอบรม เรียนรู้ พัฒนาทักษะใหม่ๆ สัมผัสประสบการณ์จริงในการวางแผนและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า 

 

ลักษณะงาน

- วางแผนหาพื้นที่ศักยภาพ กำหนดแผนงานการขายให้บรรลุเป้าหมาย

- พิจารณาอนุมัติสินเชื่อนาโนเครดิต เพื่อธุจกิจรายย่อย (นาโนไฟแนนซ์)

- ติดตามตรวจสอบการรับชำระหนี้จากลูกค้า และพนักงานภายใต้การดูแล

- ออกเยี่ยมลูกค้า

 

คุณสมบัติ

- ชาย/หญิง

- ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

- มีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด หรือการวิเคราะห์สินเชื่อในธุรกิจธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

- มีความรู้ความสามารถในการใช้Microsoft office

- มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบสูง

 

สาขาที่เปิดรับ: สาขาปทุมธานี, สาขาประตูน้ำพระอินทร์,สาขาวงเวียนใหญ่, สาขาบางแค

 

ส่งประวัติการทำงานมาได้ที่recruitment@tcrbank.com 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานทรัพยากรบุคคล 02-697-5300 ต่อ 3688,2213,2228

มือถือ 080-088-5082

 

 

 

6
ผู้จัดการทีมธุรกิจสัมพันธ์ (Team Manager)
ขายสินเชื่อธุรกิจรายย่ิย
สินเชื่อธุรกิจเพื่อรายย่อย
10
รายละเอียดเพิ่มเติม
   

โอกาสในความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่ 

 

เริ่มต้นที่นี่ เติบโตไปพร้อมกัน 

 

 

 

โอกาส ที่คุณ จะได้รับ จากไทยเครดิต:

 

ได้ทำงานประจำมีความมั่นคง มีความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path ที่ชัดเจน เติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและธนาคาร ได้รับผลตอบแทนที่จูงใจตามความสามารถ การฝึกอบรม เรียนรู้ พัฒนาทักษะใหม่ๆ สัมผัสประสบการณ์จริงในการวางแผนและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า 

 

คุณสมบัติ

 - ทำการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ Product Program

 - ประสานงาน คอยช่วยเหลือ และให้คำปรึกษา Relationship Manager (RM) ในการขยายธุรกิจจากลูกค้าปัจจุบันผ่านการทำ cross-selling

 - ร่วมกับ Relationship Manager (RM) ในการสร้างภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์ธนาคารให้ลูกค้ารู้จักมากขึ้น

 - ดูแลและสอนงาน Relationship Manager (RM) ในเรื่องดังต่อไปนี้

-      เทคนิคในการหาลูกค้าใหม่และการขาย

-      วิธีการ screen ลูกค้าในขั้นต้น, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การ verify ตัวตน และ validate ข้อมูลของลูกค้า

-      จัดทำ credit application (call report) 

-       ออกเยี่ยมลูกค้าพร้อม RM ในบางครั้งเพื่อให้คำแนะนำตามความเหมาะสม

 -    ควบคุมคุณภาพลูกหนี้โดยช่วย Relationship Manager (RM) ติดตามการชำระเงิน, เจรจาต่อรองกับลูกค้าใน port ของตนเอง

 - ประสานงาน และทำงานร่วมกับสาขาที่ทีมงานตนเองตั้งอยู่ รวมถึงทีมสินเชื่อ

 - รับผิดชอบปริมาณยอดสินเชื่อเบิกใช้/เดือนหรือเป้าหมายอื่น (KPI) เพื่อให้ได้ตามเป้าของแต่ละทีมที่ได้รับมอบหมายมา

 - ควบคุมให้ทีมงานปฏิบัติตามกฏเกณฑ์และนโยบายของธนาคารและธปท.

 

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ เศรษศาสตร์ บัญชี สังคมศาสตร์ 

 - มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการไม่ต่ำกว่า 3 ปี- มีประสบการณ์ในการคุมทีม 

 

- มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อSME

 - มีภาวะความเป็นผู้นำ

  

 

 

ส่งประวัติการทำงานมาได้ที่recruitment@tcrbank.com 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานทรัพยากรบุคคล 02-697-5300 ต่อ 3688,2213,2228

มือถือ 080-088-5082

 

 

 
7
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการอาวุโส)
ตรวจสอบIT,ตรวจสอบสาขา,ตรวจสอบสำนักงานใหญ่
ตรวจสอบ
1
รายละเอียดเพิ่มเติม

งานตรวจสอบ IT

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

(Job Summary)

 

-          ตรวจสอบการปฏิบัติงานและระบบควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งทางด้าน General Control และ Application Control

 

-          ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ 

 

-          พัฒนาระบบงานสนับสนุนการตรวจสอบทั่วไป 

 

-          ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(Job Specification)

 

เพศ     

 

 

ชาย / หญิง 

 

อายุ       

 

 

28 ปีขึ้นไป 

 

การศึกษา

 

 

ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ประสบการณ์

 

 

ด้านตรวจสอบ IT หรือ ด้าน IT 3 ปีขึ้นไป

 

 

ความรู้  

ความสามารถพิเศษ 

 

บุคลิกลักษณะ

 

 

-   มีความรู้ด้านระบบ AS/400 , MS ACCESS , โปรแกรมคอมพิวเตอร์บน PC

-   มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานตรวจสอบ 

 

-   มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์ 

 

-   สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

งานตรวจสอบสาขา

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

(Job Summary)

 

-          ตรวจสอบการปฏิบัติงานและระบบควบคุมภายในของฝ่ายงานต่าง ๆ / สาขาธนาคาร 

 

-          ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(Job Specification)

 

เพศ     

 

 

ชาย / หญิง 

 

อายุ       

 

 

24 ปีขึ้นไป

 

 

การศึกษา

 

 

ปริญญาตรีด้านบัญชี หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ประสบการณ์

 

 

ด้านตรวจสอบสาขา 2 ปีขึ้นไป

 

 

ความรู้  

ความสามารถพิเศษ

บุคลิกลักษณะ

 

 

-   มีความรู้ด้านระบบ MS ACCESS

 

-   มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานตรวจสอบ 

 

-   มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์ 

 

-   สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

งานตรวจสอบสำนักงานใหญ่

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

(Job Summary)

 

- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน

-ดูแลทรัพย์สิน การบริหารงานและการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ในสำนักงานใหญ่ธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางการและข้อบังคับของธนาคาร

-ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของฝ่ายงานต่าง ๆในสำนักงานใหญ่ธนาคาร 

-ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(Job Specification)

 

เพศ     

 

 

ชาย / หญิง 

 

อายุ       

 

 

24 ปีขึ้นไป

 

 

การศึกษา

 

 

ปริญญาตรีด้านบัญชี หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ประสบการณ์

 

 

ด้านตรวจสอบสำนักงานใหญ่ 1 ปีขึ้นไป

 

 

ความรู้  

ความสามารถพิเศษ

บุคลิกลักษณะ

 

 

-   มีความรู้ด้านระบบ MS ACCESS

 

-   มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานตรวจสอบ 

 

-   มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์ 

 

-   สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

8
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานสินเชื่อ
ส่วนงานข้อมูลเครดิตและเอกสาร
ปฏิบัติการกลาง
1
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

 

( Job Summary )

 

 

-    ดูแลรับผิดชอบการจัดทำทะเบียนแฟ้มสินเชื่อ การจัดเก็บ การเบิกยืมแฟ้ม

 

-    การแสดงเอกสารเข้าระบบ TCMS

 

-   ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

  

 

 

 

   


 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

 

( Job Specification )

 

เพศ     

 

ชาย / หญิง

 

อายุ         

 

ไม่เกิน 30 ปี 

 

การศึกษา

 

ปริญญาตรี

 

ประสบการณ์

 

มีความรู้ด้านเอกสารสินเชื่อ 

 

ความรู้  ความสามารถพิเศษบุคลิกลักษณะ

- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้

- ละเอียดรอบคอบ 

- อดทนต่อความกดดันได้ดีมาก

- ชอบงานเอกสาร

*** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ *** 

 


9
IT Network Specialist
IT
1
รายละเอียดเพิ่มเติม
Duties and Responsibilities

 -Configure and install various network devices and services (e.g.,routers,switches,firewalls,load balancers,VPN,QoS,DHCP)


-Perform network maintenance and system upgrades including service packs,patches,hot fixes and security configurations.


-Monitor performance and ensure system availability and reliability

-Monitor system resource utilization,trending,and capacity planning


-Providing the record of network bandwidth and capacity planning to support the business


-Work within established configuration and change management policies to ensure awareness,approval and success of changes made to the network infrastructure 


-Working and responsibilities as assigned.


-Proactive and abie to dynamic working environment and abie to work after working hours


 

 Qualification

-Bachelor degree in IT or related field

-Prefer Min. 2 years in network field

-Expertise in implementing, administering, and troubleshooting network

-Experience in network tools such as network monitoring tools

-Prefer CCNA or higher but certified not require

-Strong understanding of network infrastructure

-Knowledge of Data Communication and Networking Devices (Switches, Routers, Firewalls etc.)

-Server and windows system experience

-Hard and Smart working, Friendly to service

IT MX ICAS ICAS