TCR Bank

Question

เกี่ยวกับธนาคาร

 • 1. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ ไม่เคยได้ยินชื่อธนาคารมาก่อน
 • คำตอบ : ธนาคารเป็นบริษัทสมาชิกในกลุ่มไทยประกันชีวิต เดิมคือ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ ไทยเคหะ จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน มีผลประกอบการที่ดี มีฐานะการเงินที่มั่นคง จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107574800552 แต่ยังไม่ได้นำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เปิดดำเนินการเป็นธนาคารเพื่อรายย่อยตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2550 เป็นต้นมา
 • 2. ทำไมชื่อ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จึงต้องมีคำว่า "เพื่อรายย่อย"
 • คำตอบ : ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Thai Credit Retail Bank Public Company Limited ต้องมีคำว่าเพื่อรายย่อย เพราะ ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้ธนาคารเพื่อรายย่อย หมายความว่าบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการแก่ประชาชนรายย่อย และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีข้อจำกัดการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์ และธุรกรรมอื่นที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด จึงต้องระบุชื่อของธนาคารให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบขอบเขตการทำธุรกรรม และความแตกต่างกับธนาคารพาณิชย์
 • 3. นิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สำหรับ บมจ. ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย หมายถึง กิจการประเภทใด
 • คำตอบ : “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” สำหรับ บมจ. ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย หมายถึง กิจการที่มีจำนวนการจ้างงาน หรือ มีมูลค่าของสินทรัพย์ถาวร ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์
 • 4. ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย มีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่และชำระแล้วเท่าไหร่?
 • คำตอบ : ธนาคารเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท ต่อมาในปี 2551 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,500 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ขยายธุรกิจการให้สินเชื่อของธนาคาร โดยมีการเรียกชำระเงินเป็น 2 ช่วง เดือนพฤษภาคม 2551 จำนวน 250 ล้านบาท และเดือนธันวาคม 2551 อีกจำนวน 250 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 1,500 ล้านบาท และในปัจจุบัน มีทุนจดทะเีบียนที่ชำระแล้ว 2,500 ล้านบาท
 • 5. บัตร ATM ของ บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย มีกี่ประเภท มีความแตกต่างและคิดค่าธรรมเนียมบัตร อย่างไร
 • คำตอบ : ประเภทบัตร จำนวนเงินในการทำรายการ ค่าธรรมเนียม
  ค่าบัตรพร้อมรหัส รายปี
  บัตร Silver (สีน้ำเงิน), ทำรายการถอนเงินสด / โอนเงินสด ได้สูงสุด 50,000 บาท/ วัน 100 บาท 100 บาท/ปี
  บัตร Gold (สีทอง) ทำรายการถอนเงินสด / โอนเงินสดได้สูงสุด 200,000 บาท/ วัน 100 บาท 150 บาท/ปี
  บัตร Platinum (สีดำ) ทำรายการถอนเงินสด / โอนเงินสดได้สูงสุด 500,000 บาท/ วัน 100 บาท 200 บาท/ปี
 • 6. ตู้ ATM บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย มีกี่แห่ง
 • คำตอบ : ธนาคารได้ติดตั้งเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) ณ ที่ทำการสาขาของธนาคารทุกสาขา และนอกสถานที่อีก 20 แห่ง ดังนี้
  จุดติดตั้งเครื่อง
  ที่อยู่จุดติดตั้งเครื่อง จังหวัด สถานะ
  สาขารามอินทรา ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 2 กรุงเทพมหานคร เปิดบริการ
  สำนักธุรกิจรัชดา 123 อาคารไทยประกันชีวิต1 ถ.รัชดาฯ ดินแดง กทม. 10400 กรุงเทพมหานคร เปิดบริการ
  สำนักธุรกิจรัชดา 123 อาคารไทยประกันชีวิต1 ถ.รัชดาฯ ดินแดง กทม. 10400 กรุงเทพมหานคร เปิดบริการ
  หน้าอาคารไทยประกันชีวิต 1 #1 123 อาคารไทยประกันชีวิต1 ถ.รัชดาฯ ดินแดง กทม. 10400 กรุงเทพมหานคร เปิดบริการ
  หน้าอาคารไทยประกันชีวิต 1 #2 123 อาคารไทยประกันชีวิต1 ถ.รัชดาฯ ดินแดง กทม. 10400 กรุงเทพมหานคร เปิดบริการ
  สาขาย่อยห้วยขวาง 1998/4-5 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 กรุงเทพมหานคร เปิดบริการ
  สาขาบางกะปิ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ เลขที่ 3522 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 กรุงเทพมหานคร เปิดบริการ
  ส่วนบริหารเครือข่าย ATM/หน้าตึก TL-ศาลาแดง 948 ถ.พระราม4 แขวงสีลมบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 กรุงเทพมหานคร เปิดบริการ
  สาขาสะพานใหม่ ตลาดยิ่งเจริญ 259/99 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ปิดบริการ
  สาขาบางแค 176/16 ม.4 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม. กรุงเทพมหานคร ปิดบริการ
  สาขาอโศก พีเอส ทาวเวอร์ 36/11 ชั้น G อาคาร พีเอส ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 กรุงเทพมหานคร เปิดบริการ
  สาขาพาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 2 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ แขวงประเวศ เขตสวนหลวง กทม. 10250 กรุงเทพมหานคร เปิดบริการ
  สาขาเยาวราช 222 - 224 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100 กรุงเทพมหานคร ปิดบริการ
  สาขาชลบุรี (ตลาดหนองมน) 177-179 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 ชลบุรี เปิดบริการ
  สาขาอ้อมใหญ่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 17/17 หมู่ 8 ห้องเลขที่ จีเจเอ 001/3 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน นครปฐม ปิดบริการ
  สาขานครปฐม 17-18 ถ.บ่อเริ่ม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 นครปฐม เปิดบริการ
  สาขารังสิต ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ชั้น 2 เลขที่ 94 ปทุมธานี ปิดบริการ
  สาขาบางพูน (ตึก TL-ปทุมธานี) อาคารไทยประกันชีวิต สาขาปทุมธานี ถ.รังสิต-ปทุมธานี ปทุมธานี ปิดบริการ
  สาขาสมุทรปราการ 66/9 ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 สมุทรปราการ ปิดบริการ
  ส่วนบริหารเครือข่าย ATM/หน้าตึก TL-สมุทรปราการ 888 อาคาร วี. จี. อาร์. ถ.ศรีนครินทร์ กม.13.5 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ ปิดบริกา
 • 7. บัตรเอทีเอ็ม (ATM) ของ บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย สามารถใช้ได้ทุกธนาคารหรือไม่
 • คำตอบ : • บัตร ATM-TCRB สามารถใช้บริการได้ที่เครื่องเอทีเอ็ม (ATM) ทุกเครื่องของธนาคาร และเครื่องของธนาคารกรุงไทย โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมทุกรายการในเขตพื้นที่เดียวกัน สำหรับการใช้บริการที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารอื่น ไม่คิดค่าธรรมเนียมสูงสุด 5 ครั้งต่อเดือน หากเกินกว่าที่กำหนด คิดค่าบริการครั้งละ 3 บาท

  • บัตร ATM-TCRB สามารถทำรายการโอนเงินรายย่อยผ่านเอทีเอ็ม (ATM) ได้ทุกธนาคาร ในเครือข่ายการโอนเงินรายย่อย (ORFT) ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 16 ธนาคารด้วยกัน

  • ค่าบริการโอนเงินรายย่อยผ่านเอทีเอ็ม (ATM)
  โอนเงิน ไม่เกิน 10,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 25 บาท ต่อรายการ
  โอนเงิน ตั้งแต่ 10,001 - 30,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 35 บาท ต่อรายการ
 • 8. ธนาคารให้บริการด้านเงินฝากประเภทใดบ้าง
 • คำตอบ : บมจ. ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย มีบริการเงินฝากแบ่งเป็นประเภท ดังนี้
  1. บริการเงินฝากออมทรัพย์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
  • บริการฝากออมทรัพย์ทั่วไป
  • บริการฝากออมทรัพย์เพิ่มค่า (Plus Account)
  • บริการฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ (บริการออมทรัพย์รับดอกเบี้ยก่อน)

  2. บริการเงินฝากกระแสรายวันเพิ่มค่า
  3. บริการเงินฝากประจำ
  4. บริการเงินฝากประจำปลอดภาษี
 • 9. บัญชีออมทรัพย์ไม่เคลื่อนไหว 1 ปี ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่
 • คำตอบ : กรณี บัญชีออมทรัพย์ที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว 1 ปีขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 500 บาท ธนาคารจะปรับเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหว ซึ่งปัจจุบันธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อเดือน
  กรณี บัญชีกระแสรายวันที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว 1 ปีขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาท ธนาคารจะปรับเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหว ซึ่งปัจจุบันธนาคารคิดค่าธรรมเนียม เดือนละ 100 บาท
 • 10. ฝากเงินกับธนาคารไทยเครดิตได้รับการคุ้มครองหรือไม่
 • คำตอบ : ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารที่อยู่ในการคุ้มครองตามพ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551 โดยจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะคุ้มครองเงินฝาก ต่อคนต่อธนาคาร แบ่งเป็นรายปี ดังนี้

  ระยะเวลา จำนวนที่คุ้มครอง
  ปีที่ 1 11 ส.ค. 51 – 10 ส.ค. 52 เต็มตามจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีเงินฝาก
  ปีที่ 2 11 ส.ค. 52 – 10 ส.ค. 53 เต็มตามจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีเงินฝาก
  ปีที่ 3 11 ส.ค. 53 – 10 ส.ค. 54 เต็มตามจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีเงินฝาก
  ปีที่ 4 11 ส.ค. 54 – 10 ส.ค. 55 ไม่เกินจำนวนเงิน 50 ล้านบาท
 • 11. ถ้าต้องการทราบความเคลื่อนไหวอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต้องทำอย่างไร
 • คำตอบ : คุณสามารถเข้าไปดูอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก รวมถึงรายละเอียดของบริการอื่นๆ ได้ที่ www.tcrbank.com
 • 12. ถ้าต้องการเปิดบัญชีขั้นต่ำในแต่ละประเภท ต้องเปิดด้วยยอดเงินขั้นต่ำเท่าไหร่
 • คำตอบ : • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ขั้นต่ำ 500 บาท
  • บัญชีเงินฝากประจำ (สมุด/ใบรับฝาก) ขั้นต่ำ 1,000 บาท
  • บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ขั้นต่ำ 10,000 บาท
  • บัญชี Plus Account ONE ขั้นต่ำ 5,000 บาท
  • บัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ ขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ขั้นต่ำ 1,000 – 25,000 บาท
 • 13. การถอนเงินต่างสาขาด้วยเช็ค คิดค่าธรรมเนียมอย่างไร
 • คำตอบ : การถอนเช็คต่างสาขาเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีทันที
  ในเขตสำนัก/สาขา หักบัญชีเดียวกัน ฉบับละ 10 บาท
  ข้ามเขตสำนัก/สาขา หักบัญชี ฉบับละ 30 บาท
 • 14. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่ามีกี่แบบ
 • คำตอบ : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่า (Plus Account) คือ เงินฝากออมทรัพย์รูปแบบใหม่ ที่ให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนบัญชีเงินฝากประจำ แต่มีความคล่องตัวเหมือนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยคุณสามารถถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) ได้
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ คือ เงินฝากออมทรัพย์รูปแบบใหม่ ให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนบัญชีเงินฝากประจำ มีความคล่องตัวเหมือนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมรับดอกเบี้ยเงินฝากทันทีที่ฝากเงิน...ให้คุณฝากเงินปุ๊บ รับดอกเบี้ยปั๊บ
 • 15. เงินฝากประจำกรณีถอนก่อนกำหนดได้รับดอกเบี้ยหรือไม่ อย่างไร
 • คำตอบ : กรณี เงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก การจ่ายดอกเบี้ยสำหรับกรณีที่ถอนก่อนกำหนด ดังนี้
  1. ถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. ถอนเงินฝากที่ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
  ในอัตราที่เท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากเงินนั้น และหักภาษี ณ ที่จ่าย
  กรณี เงินฝากประจำประเภทใบรับฝากประจำ การจ่ายดอกเบี้ยสำหรับกรณีที่ถอนก่อนกำหนด ดังนี้
  1. ถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. ถอนเงินฝากที่ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
  ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของใบรับฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 3 เดือนตามที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากเงินนั้น
  และหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • 16. เงินฝากปลอดภาษี มีลักษณะอย่างไร
 • คำตอบ : เงินฝากในรูปแบบการออมเงินระยะยาวประเภท 24 หรือ 36 เดือน ให้คุณรับดอกเบี้ยสูง พร้อมจัดสรรเงินออมได้อย่างสม่ำเสมอ ด้วยการฝากเงินในจำนวนเท่ากันทุกๆ เดือน พร้อมรับสิทธิ์ยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากตามเงื่อนไขกรมสรรพากรกำหนดคนละ 1 บัญชี
 • 17. เงินฝากปลอดภาษีบางเดือนขาดส่งได้หรือไม่
 • คำตอบ : กรณีนี้ คุณสามารถขาดฝากได้ไม่เกิน 2 งวด (เดือน) และต้องฝากครบตามจำนวนเดือนที่สัญญา ทั้งนี้ ธนาคารมีบริการตัดบัญชีเงินฝากจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีปลอดภาษีอัตโนมัติทุกเดือน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และป้องกันการลืมฝากได้อีกทาง
 • 18. ในกรณีฝากเงินที่ไปรษณีย์นั้น วันที่ธนาคารเริ่มคิดดอกเบี้ยให้คือวันไหน
 • คำตอบ : ธนาคารจะเริ่มคำนวณดอกเบี้ยให้ในวันที่ลูกค้าทำรายการฝากที่ไปรษณีย์
 • 19. ขั้นตอนฝากเงินที่ไปรษณีย์ต้องทำอย่างไรบ้าง
 • คำตอบ : 1. ยื่นบัตรฝากเงินทันใจและเงินสดที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย (ฟรีค่าธรรมเนียม)
  2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่า จำนวนเงินฝากสูงสุดต่อรายการไม่เกิน 50,000 บาท และสูงสุดต่อบัญชีได้ 100,000 บาทต่อวัน
  3. บัญชีเงินฝากปลอดภาษี จำนวนเงินฝากตามจำนวนที่ระบุหน้าบัตร เพียงเดือนละ 1 รายการ
  4. รับบัตรพร้อมใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่
  5. นำสมุดไปปรับยอดเงินฝากได้หลัง 16.30 น. ของวันทำการถัดไปของธนาคาร
 • 20. การต่อสัญญาแต่ละครั้ง ทำไมต้องมีการประเมินหลักประกัน
 • คำตอบ : เนื่องจากความผันผวนของราคาทองคำในตลาดโลก ทำให้ราคาทองบ้านเราเปลี่ยนแปลงไป ธนาคารจำเป็นต้องดูแลราคาหลักประกันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม ข้อดีของลูกค้าคือการลดภาระหนี้ที่มีอยู่ลง
 • 21. การปรับลด สัดส่วนการให้สินเชื่อ (LTV) จะปรับลดกับทองรูปแบบใดบ้าง
 • คำตอบ : ทองรูปพรรณ ให้ LTV 87.5% สูงสุดไม่เกิน 23,000 บาท
  ทองคำแท่ง ให้ LTV 85% สูงสุดไม่เกิน 23,000 บาท
  ดังนั้น หากลูกค้านำทั้งทองรูปพรรณและทองแท่งมาเข้า สามารถทำอยู่ในสัญญาเดียวกัน
 • 22. สมัครงานกับธนาคาร ต้องทำอย่างไร
 • คำตอบ : หากต้องการสมัครงานกับธนาคาร สามารถสมัครได้หลายช่องทาง ตั้งแต่การมากรอกใบสมัครด้วยตัวเองที่

  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร อาร์เอส ทาว์นเวอร์ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ ติดสถานีรถ MRT ศูนย์วัฒนธรรม ประตู 4 ในวันจันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00 น.

  หรือส่งจดหมายสมัครงานทาง email พร้อมประวัติและเอกสารประกอบการสมัครงานที่ recruitment@tcrbank.com
 • 23. เมื่อบัตร ATM หาย จะต้องทำอย่างไรบ้าง
 • คำตอบ : เมื่อบัตร ATM หาย ให้เจ้าของบัตร แจ้งอายัดยัตร ATM ได้ที่ สาขาของธนาคารไทยเครดิตทุกสาขา โดยให้เตรียมบัตรประชาชน และค่าธรรมเนียม (ในกรณีต้องการออกบัตรใหม่)

  สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปสาขา ให้แจ้งอายัดทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-2697-5444 ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน โดยเจ้าหน้าที่จะทำการอายัดบัตร ATM ให้ก่อน และให้ลูกค้าเจ้าของบัญชี ไปแจ้งทำบัตรใหม่ได้ที่าสาขาของธนาคาร
ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS