TCR Bank

ไทยเครดิต ฯ ร่วมออกบูธ 2 งานสัมมนา อุตสา...

สินเชื่อธุรกิจธนกิจ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ร่วมออกบูธในงานสัมมนาหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Logistics Equipment และเทคโนโลยี เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 และการลดต้นทุน” จัดโดย บริษัท แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ จำกัด เมื่อวัน 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช) ซึ่งกลุ่มผู้ร่วมงาน จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ ที่ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำคัญของสินเชื่อธุรกิจธนกิจ

และในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 สินเชื่อธุรกิจธนกิจ ยังได้ร่วมออกบูธในงานเปิดตัวพร้อมโชว์สมรรถนะของเครื่อง จักรกลหนัก รถตักล้อยาง และการสัมมนา “LOVOL Professional Distributor by SMT Group” ณ บริษัท ส่งเสริมแมชชีน จำกัด จ.ปทุมธานี โดยทั้ง 2 งาน มีเจ้าหน้าที่ธนาคารคอยให้ข้อมูลและคำปรึกษาด้านสินเชื่อธุรกิจธนกิจ สำหรับผู้ร่วมงานที่สนใจอย่างใกล้ชิด พร้อมแจกของที่ระลึก
 
ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS