TCR Bank

โครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร” ธ.ไทยเครด...

โครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร” ธ.ไทยเครดิตฯ เดินหน้าจัดอบรมด้านการเงินให้แก่ผู้ค้ารายย่อย ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จับมือบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เดินหน้าโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย” จัดการอบรมด้านการเงินในโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย” ให้แก่พ่อค้าแม่ค้าใน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำธุรกิจของผู้ค้ารายย่อย ให้สามารถเติบโตไปด้วยกัน ตามเป้าหมายของสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคาร โดยคุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย และคุณนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์  ให้เกียรติร่วมงาน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  


คุณนาธัส กฤตวรานนท์ กล่าวว่า “หลังจากได้ดำเนินโครงการ พ่อค้าแม่ค้าพากเพียรฯ จัดอบรมให้ความรู้ทางการเงินให้แก่ผู้ค้ารายย่อยมาแล้วหลายพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ธนาคารพบว่ายังมีผู้ค้ารายย่อยอีกเป็นจำนวนมากที่ต้องการความรู้ด้านการบริหารเงิน การสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจให้เติบโตขึ้น ธนาคารจึงตั้งใจจะกระจายการจัดอบรมในโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีลูกค้านาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคารให้มากที่สุด ครั้งนี้เรามาจัดอบรมกันที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นอีกหนึ่งฐานลูกค้าสำคัญของธนาคาร ก็คาดว่าการจัดอบรมในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีไม่แพ้ครั้งที่ผ่านๆ มา” โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย เป็นโครงการฝึกอบรมความรู้ทางการเงิน ทั้งด้านการสร้างวินัยทางการเงิน การออมเงินในรูปแบบต่างๆ การจัดการบัญชีเบื้องต้น และการต่อยอดทางธุรกิจ ให้กับพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต ฯ ของธนาคารในปัจจุบัน


ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.45 - 1.80 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS