TCR Bank

แจ้งหยุดทำการสาขาของธนาคารฯ เนื่องในวันส...


ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนแจ้งรายละเอียดการหยุดทำการสาขาของธนาคาร ฯ เนื่องในวันสงกรานต์ และวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 – วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • วันสงกรานต์ วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561  หยุดทำการทุกสาขา
  • วันสงกรานต์ วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561  เปิดให้บริการเฉพาะสาขาในห้างสรรพสินค้า
  • วันสงกรานต์ วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561  เปิดให้บริการเฉพาะสาขาในห้างสรรพสินค้า
  • วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561  เปิดให้บริการเฉพาะสำนักธุรกิจเยาวราช และสาขาในห้างสรรพสินค้า
ธนาคารฯ  ใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS