TCR Bank

แจ้งรายละเอียดการหยุดทำการสาขาของธนาคาร ...ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนแจ้งรายละเอียดการหยุดทำการสาขาของธนาคาร ฯ เนื่องใน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สาขาธนาคาร  หยุดทำการ
2. สาขาธนาคารในห้างสรรพสินค้า เปิดให้บริการตามปกติ
3. สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย หยุดทำการ
4. สำนักงานนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย หยุดทำการ
ธนาคารฯ  ใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS