TCR Bank

ประกาศวันหยุดทำการของสาขาธนาคาร วันที่12...


ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย แจ้งหยุดทำการสาขาของธนาคาร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 : สาขาธนาคาร สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สำนักงานนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ทุกสาขาหยุดทำการ ยกเว้นสาขาสำนักธุรกิจเยาวราช

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 : สาขาธนาคาร สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สำนักงานนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ทุกสาขาหยุดทำการ

ทั้งนี้สาขาธนาคารที่ตั้งในห้างสรรพสินค้ายังคงเปิดให้บริการตามปกติ

ธนาคาร ฯ ใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.45 - 1.80 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS