TCR Bank

ธ.ไทยเครดิตฯ รุกภาคเหนือ เปิดสาขาสินเชื่...


ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ลุยย่านธุรกิจในภาคเหนือ เปิดสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ลำปาง พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านสินเชื่อ และตอบสนองความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบของลูกค้ารายย่อย ทั้งพ่อค้าแม่ค้า และกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ลำปาง เปิดให้บริการทั้งสินเชื่อคนค้าขาย และสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย โดยคุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาขา ร่วมพิธีเปิด ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 พร้อมจัดขบวนคาราวานประชาสัมพันธ์สินเชื่อ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลแก่พ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อยอย่างใกล้ชิด สอบถามเพิ่มเติม โทร 054-225-300 หรือ Call Center โทร 02-697-5454
ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS