TCR Bank

ธ.ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ร่วมออกบูธโครงก...


สินเชื่อธุรกิจธนกิจ (SME) ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย โดยคุณภณชา ปาลานุสรณ์ ผู้อำนวยการ สินเชื่อ ธุรกิจธนกิจ (SME) 4 พร้อมด้วยพนักงานธนาคารฯ ร่วมออกบูธในงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up)  ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมวีวิช จ. ขอนแก่น เมื่อวันที่ 24-25 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมา เพื่อประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาสินเชื่อธุรกิจธนกิจ(SME) พร้อมแจกของที่ระลึก ให้แก่ผู้ร่วมงาน

พร้อมกันนี้ธนาคารฯ ยังได้รับเกียรติจาก คุณรักติ ญวนกระโทก ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จ.ขอนแก่น และ รองประธานภาคสมาพันธ์ SME ไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมทำการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ SME สินเชื่อเพื่อสร้างอพาร์ทเมนท์-หอพัก ย่านมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ ในย่านดังกล่าวเป็นอย่างมาก
 
ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS