TCR Bank

ธ.ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย คว้ารางวัล Fast...

 
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Fastest Growing Retail Bank Thailand 2017 จากนิตยสาร Global Banking & Finance Review นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินชั้นนำของประเทศอังกฤษ จากผลงานอันโดดเด่นด้วยการทำผลกำไรสุทธิโตเกิน 100% 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2556 - 2559 โดยนายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

นายวิญญู ไชยวรรณ กล่าวถึงการรับรางวัลในครั้งนี้ว่า “ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย มุ่งมั่นที่จะมอบบริการทางการเงินที่ดีที่สุดให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจรายย่อยและกลุ่มลูกค้าไมโครไฟแนนซ์ โดยเฉพาะบริการด้านสินเชื่อ ผลกำไรสุทธิที่เติบโตขึ้นเกินเท่าตัว 3 ปีซ้อน สะท้อนให้เห็นถึงความพึงพอใจของลูกค้าอันเกิดจากการทำงานหนักของผู้บริหารและพนักงานธนาคารทุกคน การรับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จร่วมกันเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารและพนักงานมุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าต่อไป”

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าธุรกิจรายย่อยและกลุ่มลูกค้าไมโครไฟแนนซ์ ในปี 2559 ธนาคารประสบความสำเร็จในการสร้างการเติบโตด้วยรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 2,413 ล้านบาท และกำไรสุทธิจำนวน 326 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 194 ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จจากการเติบโตในธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยในช่วงปลายปี 2558 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ธนาคารสามารถทำผลกำไรสุทธิเติบโตร้อยละ 164 ในปี 2558 และเติบโตร้อยละ 250 ในปี 2557

ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS