TCR Bank

ธนาคารไทยเครดิตฯ ตอบรับความต้องการสินเชื...

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เร่งขยายสาขาให้ทันต่อความต้องการสินเชื่อของผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศ ล่าสุดเปิดสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยใหม่ 3 สาขา ได้แก่ สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นครนายก ร่วมเปิดสาขาโดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สาขาสินเชื่อ เพื่อรายย่อย ร่อนพิบูลย์ (นครศรีธรรมราช) ร่วมเปิดสาขาโดย คุณจุฬานนท์ สุหร่าย ผู้จัดการเขตภาคใต้ และสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ถนนกสิกรทุ่งสร้าง (ขอนแก่น) ร่วมเปิดสาขาโดย คุณอภิชาติ สุขชำนาญ ผู้จัดการเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นครนายก เปิดให้บริการทั้งสินเชื่อคนค้าขาย และสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต เพื่อธุรกิจรายย่อย สนใจติดต่อ โทร 037-314-247 สำหรับสาขาที่เปิดให้บริการเฉพาะสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตฯ ได้แก่ สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ร่อนพิบูลย์ (นครศรีธรรมราช) โทร 075-441-033 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ถนนกสิกรทุ่งสร้าง (ขอนแก่น) โทร 043-424370 หรือ Call Center โทร 02-697-5454
 
ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS