TCR Bank

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย แรงไม่หยุด ...

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย แรงไม่หยุด เปิด 4 สาขาใหม่ทั่วประเทศ


 
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ตอบรับความต้องการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการรายย่อยที่ขยายตัวสูงขึ้น เปิดสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย 4 สาขาใหม่พร้อมกัน ได้แก่ สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ลำพูน ร่วมเปิดสาขาโดย คุณสุรพงษ์ กิจพิทักษ์ ผู้อำนวยการภาคศูนย์สินเชื่อไมโครและนาโนไฟแนนซ์ สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พนัสนิคม ร่วมเปิดสาขาโดย คุณพิทักษ์ เครือกลัด ผู้จัดการเขตภาคตะวันออก สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นาแก (นครพนม) ร่วมเปิดสาขาโดย คุณอภิชาติ สุขชำนาญ ผู้จัดการเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บ้านแพ้ว (สมุทรสาคร) ร่วมเปิดสาขาโดย คุณศริณญา พันธ์นุ่ม ผู้จัดการเขตภาคกลาง ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ลำพูน เปิดให้บริการทั้งสินเชื่อคนค้าขาย และสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย สนใจติดต่อ โทร 053-096-182 สำหรับสาขาที่เปิดให้บริการเฉพาะสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตฯ ได้แก่ สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พนัสนิคม โทร 038-199-162 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นาแก (นครพนม) โทร 042-530-758 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บ้านแพ้ว (สมุทรสาคร) โทร 034-480-300 หรือ Call Center โทร 02-697-5454
 

ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS