TCR Bank

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย มอบรางวัลโค...


ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ตอบแทนสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม มอบรางวัลทุนการศึกษารวมมูลค่า 1,000,000 บาท ให้แก่เยาวชนที่ชนะการประกวดเรียงความภายใต้หัวข้อ “ครอบครัวของฉัน ความภูมิใจที่เกิดเป็นลูกแม่ค้า” ในโครงการ “คิดเพื่อน้องบ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น” ในระดับชั้นประถมศึกษา – อุดมศึกษา ทั่วประเทศ รวม 20 รางวัล โดยคุณรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ให้เกียรติมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดเรียงความในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย สำนักงานใหญ่ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 คุณรอย ออกุสตินัส กุนารา กล่าวถึงการมอบรางวัลในครั้งนี้ว่า “ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ให้ความสำคัญ กับการตอบแทนสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ค้ารายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจไทยในระดับฐานราก การประกวดเรียงความในโครงการ คิดเพื่อน้องบ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น นี้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ธนาคารตั้งใจ ทำขึ้นเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ที่จะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในอนาคต รวมถึงปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการศึกษา และเห็นคุณค่าในอาชีพค้าขายซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพหลัก ของผู้ปกครองของเยาวชน ในการประกวดครั้งนี้ มีน้องๆ นักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวด เป็นจำนวนมาก คณะกรรมการต้องพิจารณากันอย่างหนักในการคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผมรู้สึกภูมิใจ ในตัวน้องๆ ทุกคน ที่สามารถทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม”

การประกวดเรียงความภายใต้หัวข้อ “ครอบครัวของฉัน ความภูมิใจที่เกิดเป็นลูกแม่ค้า” ในโครงการ “คิดเพื่อน้อง บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น” แบ่งเกณฑ์การพิจารณาตามระดับชั้นการศึกษา ได้แก่ ระดับประถมศึกษา 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา 10 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท และระดับอุดมศึกษา 5 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท สำหรับผลงานของเยาวชนที่ไม่ได้รับการคัดเลือก ธนาคารพิจารณามอบรางวัลปลอบใจรางวัลละ 1,000 บาท เป็นกรณีพิเศษ โดยเปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา
 
ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.45 - 1.80 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS