TCR Bank

คำชี้แจงกรณี ระบบ ATM ขัดข้องในวันที่ 3...

จากเหตุขัดข้องของระบบ ATM ระหว่างธนาคาร ทุกธนาคาร 
ตั้งแต่ช่วงเวลา 18.00-19.00 น. วันที่ 31 มกราคม 2561 
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 
ขอเรียนว่า ระบบสามารถใช้ได้ตามปกติแล้วโดย ธนาคารจะทยอยปรับปรุงเงินให้กับลูกค้าในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 
ภายในเวลา 17.00 น. ธนาคารฯ ขออภัยมา ณ ที่นี้
ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS