TCR Bank

ข่าวสารธนาคาร

 • ชี้แจงกรณีถูกพาดพิงเรื่องการลอกเลียนและดัดแปลงเครื่องหมายการค้า
  วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2559
  ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ขอเรียนชี้แจงว่า ในการออกแบบเครื่องหมายการค้า ธนาคารได้ทำการว่าจ้างบริษัทผู้ออกแบบตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง และได้มีการจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาว่าจ้างอย่างครบถ้วนตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้อย่างถูกต้อง โดยมีหลักฐานยืนยันชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการ
  อ่านต่อ  >>
 • ไทยเครดิต-บสย. นำสินเชือนาโนเครดิตบุกตลาดประชานิเวศน์
  วันที่โพส : 17 สิงหาคม 2559
  ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสนันนาถ กุลไพศาลธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สินเชื่อธุรกิจรายย่อย และคุณนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พัฒนาธุรกิจใหม่ ร่วมเปิด สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ประชานิเวศน์ เพื่อให้บริการ “สินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย” พร้อมจับมือ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นำโดย คุณเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรมเดินขบวนเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า ประชาสัมพันธ์สินเชื่อนาโนฯ และโครงการค้ำประกัน
  อ่านต่อ  >>
IT MX ICAS ICAS